Hopp til menyen

Nyheter:

  • 03.04.2013: Interhost jobber med utvikling av nytt kunde og administrasjonspanel.
  • Leverer direkte streaming fra judostevner. Les mer
  • Feirer nye nettsider.
  • Levert videodømmingssystem for NJF. Les mer.

Våre ansatte:

Tlf: +47 21 42 01 12
Epost: mail(at)interhost.no

Interhost AS
Postboks 6889 - St. Olavs plass
NO-0130 OSLO

Prosjekter

Interhost kan bistå med utviklingshjelp, eller stå for prosjektgjennomføringen.

Vi har gjennomført flere prosjekter, her er to av dem:

Grønnerud innfordringsweb NJFTV - Norges Judoforbund
Grønnerud Innfordringsweb

Grønneruds innfordringsweb er et oppslagsverk rundt regelverket og praksis ved innfordring av skatt. Oppslagsverket benyttes i dag hos en stor andel av landets kommuner og inneholder henvisninger til flere tusen lover, forskrifter og domsavsigelser.

Videodømming- og videostreaming-system

Interhost har utviklet og levert system for videodømming for Norges Judoforbund. Systemet tar opp video av kampene, og viser den med en liten forsinkelse på en skjerm i sekretariatet. Video kan pauses, spoles og spilles av på nytt dersom det oppstår en situasjon som krever det. Dette påvirker ikke opptaket av ny video. Systemet streamer også kampene ut på nett og danner NJF-TV.

Meny
Copyright ©2000-2024 Interhost AS, Foretaksregisteret: NO 995 250 683 MVA.